13.10.2020

Info z lodi: Ve 23 hodin zacina nakladka v Hbg. Hansaport. Budeme nakladat uhli do Spandau, kde bychom meli v sobotu vykladat.