26.01.2021

Info z lodi: Vykladat budeme v patek rano v 6 hod. v Peine. Pak zpet do Doberitz pro srot, nakladka 1.2.v 8 hodin, s tim pojedeme do Hamburgu 5.2. vykladka v Hbg. Po vykladce budeme 6.2. nakladat uhli do Spandau. Tam po vylozeni nalozit opet srot do Hbg. a zpet znova uhli do Spandau ahoj 🙂